ใช้ชีวิตอย่างมีสไตล์ สะท้อนความหรูหราเป็นเอกลักษณ์ในแบบที่เป็นคุณ

  • พื้นที่ใช้สอย 342 ตารางเมตร
  • Double Volume Living Room
  • Walk in Pantry
  • Multi-Purpose Room
  • Grand View Master Terrace
  • พื้นที่จอดรถรองรับ 3 คัน